น่านเต๊อะ วัดเยอะสบายใจ

วัดภูมินทร์ ( กระซิบรักบันลือโลก )


อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อมาถึงน่านแล้วไม่ได้แวะ ก็จะเรียกว่ามาไม่ถึงเช่นกัน คือวัดภูมินทร์ วัดชื่อดัง ที่มีภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก จนเป็นภาพวาดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน ใครที่เห็นภาพ ปู่ย่าม่านกระซิบรักกัน คงต้องอยากมาดูภาพของจริงที่วัดภูมินทร์ วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น และความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกหนึ่งอย่าง คือ พระอุโบสถทรงจตุรมุขที่มีบันไดนาคทั้งสี่ทิศ ข้างในประดิษฐานพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศไหนก็จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

     วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน

ภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *