Tag: วัดภูมินทร์

  • น่านเต๊อะ วัดเยอะสบายใจ

    วัดภูมินทร์ ( กระซิบรักบันลือโลก ) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อมาถึงน่านแล้วไม่ได้แวะ ก็จะเรียกว่ามาไม่ถึงเช่นกัน คือวัดภูมินทร์ วัดชื่อดัง ที่มีภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก จนเป็นภาพวาดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน ใครที่เห็นภาพ […]

    Know More